Hit Shop
Покупка:
0 артикула

Каталог


Гаранция


Гаранция

1. Всяка стока, на която е указан гаранционен срок, се изпраща на клиента с   гаранционна карта, в която са упоменати:
1.1. Гаранционният срок на закупената стока
1.2. Адрес и телефон на оторизираните сервизи
1.3. Гаранционните условия на сервизните центрове

2. В случай на фабричен или производствен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля да се свържете веднага с нас на телефона за рекламации 0888 297383.

3. Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност от вносителя и за цялостност на опаковката.

4. С изключение на задълженията, специално посочени в тази гаранция, Hit Shop не може да бъде отговорен за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда или са вследствие или пропуск на длъжностно лице, или някоя друга законна теория.

5. В онлайн магазин Hit Shop  важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта в много случаи се изисква касова бележка или фактура за покупката, за да бъде уважена гаранцията.


6. Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.

7. При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация писан по-долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес.


С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте магазина.